Tasauksen hyötyjä

 

Tasoittamalla pellon pinta ja varmistamalla, että se viettää kaikkialla kohti päisteitä saavutetaan kiistattomia etuja:

 • Ei kosteita notkelmia, ei poutivia harjanteita: tasaisemmat kosteusolot, nopeampi kuivuminen keväällä ja aikaisempi pellolle pääsy.
 • Ravinteet eivät valu notkelmiin, missä kasvu on heikointa. Erityisesti nitraattityppi ja kalium liikkuvat helposti veden mukana. Maan ravinnetila tasaantuu pellon eri osissa.
 • Pienempi kastelutarve.
 • Sadon valmistuminen samanaikaistuu ja esimerkiksi juureksilla kokojakauma on tasaisempi.
 • Sato ei huku. Erityisesti peruna on herkkä liialle vedelle ja mätänee helposti.
 • Nurmen ja syysviljojen talvehtimisvauriot vähenevät olennaisesti.
 • Kasvitaudit vähenevät.
 • Korjuu helpottuu.
 • Maan tiivistyminen vähenee kaikissa työvaiheissa.
 • Salaojien toimivuus paranee.
 • Kokonaissato on korkeampi.
 • Säästöjä syntyy, kun veden, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kulutus pienenee sekä työaika lyhenee. Ympäristöhaitat pienenevät